Undervisningens indhold
I Verdensborgerskab bliver eleverne undervist i samkørte hold, men en del af undervisningen vil også foregå i foredragssalen. Vi starter altid året ud med en fælles brainstorm, hvor eleverne byder ind med emner, som de selv er nysgerrige på og gerne vil vide mere om. Disse ønsker tager vi med i planlægningen af årets undervisning, således der også bliver plads til nogle dem. Faget trækker på de tre klassiske dannelsesfag historie, samfundsfag og kristendom/religion, men forsøger at nytænke dem på en tværfaglig måde, hvor vi ofte vil have flere af fagområderne i spil i diverse forløb. Målet med faget er at eleverne bliver oplyste demokratiske borgere der kan handle og agere i den verden, de er en del af. Samt at de møder forskellige holdninger, finder ud hvad de selv står for og respekterer andres holdninger.

 

Som en del af verdensborgerskabsundervisningen er vi udnævnt som Europa-Parlementets Ambassadør Skole (EPAS)

 

Eksempler på temaer
Eleverne skal have indblik i og kendskab til demokratiet som styre- og livsform. Derudover skal de også have en historisk viden, som de kan bringe i spil, når de skal forstå deres samtid. Endelig skal de også kunne diskutere og forholde sig til etiske og moralske dilemmaer og problemstillinger, som kan gøre sig gældende både på det personlig og samfundsmæssig plan.

På Frijsenborg Efterskole har vi i de seneste år haft særligt fokus på FN's Verdensmål. Det gør sig også gældende i faget Verdensborgerskab,  hvor mange af emnerne vil berøre ét eller flere konkrete verdensmål:

Eksempler på emneforløb: 

  • Demokrati og folkestyre
  • Dansk Politik og ideologier
  • Internationale konflikter og verdenssamfundet (NATO, FN)
  • Den Kolde Krig
  • Israel/Palæstina
  • Religion og Kultur: Kristendom, Islam og Jødedom
  • Velfærdssamfundet
  • Terror og Radikalisering