Verdensborgerskab

Eksempel på en årsplan

I verdensborgerskab er vort første anslag – såvel i undervisningen som i fortælletimerne: DEMOKRATI, den opgave som eleverne på baggrund af artikler og undervisning skal udarbejde tager udgangspunkt i 100 året for indførelse af valgret for kvinder i DK.  Undervisningen startede med en præsentation af fagets muligheder og en debat om de emner som eleverne kunne tænkte sig at arbejde med.  At faget rummer historie, samfundsfag og kristendom gav mange vinkler, ideer og gode emner. Vi kommer i løbet af året til at arbejde med så spændende emner som fordomme, politiske ideologier, global opvarmning, USA herunder våbenlov og religioners rolle, Rusland herunder krigen i Ukraine og russiske holdninger til homoseksualitet, store civilisationer, Islam og kristendom og meget meget mere. Det var utrolig opmuntrende at høre alle elevernes spørgsmål og forslag til emner i faget. Det skal nok blive et fantastisk verdensborgerskabsår! (se emne mind-map).

Perioden fra oktober til december

Efter vort anslag i form af emne om Demokrati – blev dagsordenen overtaget af diskussionen vedr. Flygtning, som dermed blev årets emne nr.2. Nu er vi gået i gang med at se på Kina – historie, samfund, økonomi samt hvad Konfucius tanker betyder for den kinesiske tankegang aktuelt. Vi er så heldige, at to forældre, der har egne erfaringer i samarbejde med Kina og kinesere, indgår i undervisningen her i starten af oktober. Det efterfølgende emne (efter efterårsferien)  bliver motivation, erhvervsvalg og læring – her samarbejder vi med VIA i Århus inkl. to hold lærerstuderende. De studerende har forberedt undervisningsforløb i små grupper, som skal prøves af på og evalueres med vores elever. Desuden er det planen, at vores elever interviewer de studerende om deres uddannelsesvalg fra grundskolen og indtil nu og overvejelser undervejs m.m. I november er planerne, at vi sætter dels Afrika men formodentlig også velfærdstatens udfordringer på skemaet – men mere om det senere.

Perioden fra december til februar

Som vi antydede i ”faktaark oktober” satte vi i slutningen af november fokus på kontinentet Afrika, hvilke muligheder og begrænsninger dette store område byder på – emnet koblede dels til vort arbejde med migration – og dels med Kina. Men, hvad I forhåbentlig (?) har hørt mest om, er ”Religions- og Kulturdag” d. 28 november. Forud for dagen havde eleverne arbejdet med ligheder og forskelle mellem de to monoteistiske religioner islam og kristendom. 

Det konkrete møde med hhv. unge muslimer, diskussion i moskeen, deltagelse i en særdeles nærværende gudstjeneste i Ungdomskirken i Aarhus, er nok det, der overvældede eleverne mest. I disse dage har vi sat velfærdstaten under lup, - eleverne får indblik i baggrunden for velfærdstaten, - herunder hvorledes den skandinaviske model adskiller sig fra, hvad vi ser i eksempelvis Sydeuropa og USA – vi vil naturligvis også fortælle dem om begrebet ”konkurrencestaten” .

I december samarbejder vi bl.a. med vor lokale præst om kristendommens historie – etiske problemstillinger m.v., som kobles op på julegudstjenesten.
I januar har vi valgt at have historie som udgangspunkt for, med afsæt i mellemkrigstidens Europa, at se på nye vinkler på 2. Verdenskrig, efterkrigsperiode, Kold Krig – inden vi kobler med samfundsfag til EU.

Perioden fra februar til april

I starten af skoleåret gennemførte vi med alle elever en ”mind map”, hvor eleverne fortalte hvilke emner og områder inden for faget, som de gerne ville arbejde med – vi har siden gjort, hvad vi kunne, for at disse udvalgte emner kom til at rumme såvel det historiske, det samfundsmæssige og det religiøse aspekt.

Faktisk er vi nu der; hvor (stort set) alle de ønskede emner er behandlet. Det vi p.t. mangler er at møde og drøfte det danske forsvar, herunder hvilken  rolle militæret/ forsvaret spiller i dagens verden - det sker når oplysningstjenestens Check Point One besøger skolen.

Som optakt til at 20 af vore elever tager til Strasbourg har vi inviteret ”Vores Europa” – som vi glæder os til at få besøg af tjek her: voreseuropa.dk

Dog er der også elementer i fagene, som eleverne ikke valgte, eksempelvis: grundlæggende viden om bibelske tekster, men tillige viden om en række etiske dilemmaer – såsom organdonation, aktiv dødshjælp, for tidligt fødte børn man kunne kalde det ”livsværdi/livets uerstattelighed”. Disse emner er på banen nu – hvor Norge er lagt bag os! 

Som en del af verdensborgerskabsundervisningen er vi udnævnt som Europa-Parlementets Ambassadør Skole (EPAS)