Undervisningen "står mål med folkeskolens mål" i alle dine boglige fag, hvilket også betyder, at vi afslutter året med de ordinære skriftlige og mundtlige prøver.


Din faglige udvikling evalueres rent formelt ved skolehjem samtaler, typisk i oktober og februar måned; men du vil typisk opleve, at vi løbende taler med både dig og evt. dine forældre om din faglige udvikling.


Her på siden kan du læse mere om de enkelte fag, og vil du læse den formelle del ved at klikke ind på vores indholdsplan på linket her.