Tysk

Eksempel på en årsplan

I tysk bliver eleverne delt op i 9. og 10. klasse. Vi starter op med emnet Helden und Vorbildern (Helte og forbilleder). Eleverne vil blive udfordret med definitioner og beskrivelser af helte og forbilleder, vi skal snakke om superhelte og læse novellen Blümchentapete und Rauhfasersex af Jakob Hein, der humoristisk beskriver en superhelts hverdags morgen. Opstarten bliver med ekstra lærer, så vi har mulighed for at få snakket med alle elever og få sat det rette niveau. Vi forsøger at afdække deres kendskab til grammatik, deres kommunikative færdigheder, deres forståelse af både mundtligt og skriftligt tysk og ikke mindst prøve at fyrre lidt op under deres motivation for sproget. 

Perioden fra skolestart til oktober

Kinder und Jugendliche in der deutschen Geschichte

I perioden fra efterårsferien frem til jul vil der i tyskundervisningen være fokus på børne- og familieskæbner i historisk perspektiv. Der er rigtig mange områder at dykke ned i:

  • Hvordan var det at være barn i Tyskland - og de tysktalende lande under 2. verdenskrig?
  • Hvilke foranstaltninger satte Hitler i værk i forhold til at opdrage den unge generation til det 3. rige?
  • Hvordan forsøgte man at skåne børnene for rædslerne under sønderbombningerne af tyske storbyer i slutningen af krigen?
  • Jødiske familieskæbner/Anne Frank?
  • Familieskæbner i DDR/splittede familier/flugtforsøg og tvangsadoptioner?

Arbejdsform: Tekstarbejde, Internetsøgning, dokumentar- og spillefilm, gruppearbejde og  fremlæggelser.

Perioden fra december til februar

I perioden fra jul til og med uge 9 vil fokus i tysk være på det overordnede tema “Anders Sein” (at være anderledes). Herunder vil eleverne komme til at læse om - og forholde sig til personlige underemner som: Behinderung (at være handicappet),Mobbing (mobning)  og læse om og forholde sig til den særdeles nærværende og højaktuelle problematik:
Fremd/Ausländer/Rechtsextremismus/Terrorismus
(udlændinge/flygtninge, højreextremisme og terrorisme).
Temaet belyses igennem spillefilm, dokumentar, prosa- og faktatekster.

Derudover vil der blive arbejdet intensivt med at opøve en større rutine og rygradsfornemmelse i forhold til at anvende sproget såvel mundtligt som skriftligt.

I medio januar 2016 udgav Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en ny vejledning til prøverne i faget tysk, hvori vi tysklærere blev gjort bekendt med ændringer gældende allerede fra prøveterminen 2016. Eleverne skal - bl.a.-  læse 10 sider mindre i løbet af året på både 9. og 10. klassetrin, hvilket betyder, at vi nu - fra og med uge 9 - kan fokusere på forberedelsen af turen til Hamborg, som ligger i de 3 dage op til påskeferien. Derfor bliver årets sidste tema “Ferien und Reisen”. Ud over et kort arbejde med bl.a. Østrig/Wien igennem tekst, Mozart og Anton aus Tyrol, vil undervisningen også bestå i små pilotprojekter, hvor eleverne vælger et turistmål i Hamborg, som de skal undersøge/sætte sig ind i og efterfølgende præsentere for holdet. Efter påske vil der være tid til lidt efterbearbejdning af oplevelserne i Hamborg inden sidste etape går i gang – med forberedelserne til prøverne.