Undervisningens indhold
I tysk bliver eleverne delt op i 9. og 10. klasse. Vi vælger hvert år 4 emner. Der kunne være Helden und Vorbildern (Helte og forbilleder), hvor eleverne vil blive udfordret med definitioner og beskrivelser af helte og forbilleder, vi kunne snakke om superhelte og læse novellen Blümchentapete und Rauhfasersex af Jakob Hein, der humoristisk beskriver en superhelts hverdags morgen. Vi starter altid med øvelser, hvor vi lærer elevernes både skriftlige og mundlige niveau at kende. Ikke mindst prøver vi at fyre lidt op under deres motivation for sproget.

 

Atomulykke en morgen, hvor alle elever på tysk blev hjulpet i et "beskyttelsesrum", fik "sikkert" indpakket morgenmad og en opfordring til at skrive en hilsen til familien... på tysk.


Eksempler på temaer

Et af kravene i tysk er kulturforståelse. Vi dækker det på forskellige måder gennem temaerne, men prøver fast hvert år at have et historisk tema, så eleverne udvider deres kendskab til den tyske historie. Generelt er det et mål at eleverne får kendskab og forståelse for den tyske kulturforståelse, da verden og Europa gennem tiden ofte er kommet til Danmark via Tyskland.

På Frijsenborg Efterskole har vi i de seneste år haft særligt fokus på FN's Verdensmål. Det gør sig også gældende i faget Tysk, hvor mindst ét emne er bundet op på netop et specifikt verdensmål.

Eksempler på emneforløb:

  • Unglaublich, aber wahr

  • Klimaschutz - Ziel 13 (Massnahmen zum Klimaschutz)

  • Ethik und Kultur

  • Geschichtliche Neuanfänge

  • Musterbrecher

  • Digitale Welt

  • Wiederstand

  • Made in Deutschland - Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur)