Science

Eksempel på en årsplan

Udover Science tilbyder vi en Science-talentlinje, læs mere her

I science skal vi i den første periode arbejde med rumforskning! Hvilke tanker skal man gøre sige, hvis man vil kolonisere Mars eller overleve i lang tid ude i rummet, hvis man skal flyve til en fjern planet.

Science er en sammenkobling af de 3 fag geografi, fysik/kemi og biologi, og indeholder derfor mål fra alle 3 fag, og af forskellige arbejdsområder nævnes i flæng lys og farver, livets begyndelse, levevilkår, NASA, kolonisering af Mars, astronomi, exo-planeter, evolution/tilpasning, kom aminosyrerne med asteroider, rum-affald, bygning af rumsonde hvad planeter består af…

I uge 39 kulminerer arbejdet med et miniprojekt, hvor vi har science alle eftermiddagstimerne hele ugen, og hvor eleverne i grupper skal vælge sig ind på et projekt de vil fordybe sig i. Her skal vi bl.a. høre dette spændende foredrag  om Rosetta missionen, der har til formål at undersøge livsvilkår på en komet.

Perioden fra oktober til december

I science skal vi arbejde med vand. Menneskekroppen består gennemsnitligt af 2/3 vand. I kroppen findes 40 % af vandet mellem celler, i blodet og i hjernevæsken, men 60 % findes inde i cellerne. Vi udskiller dagligt 2-3 liter vand, som vi skal sørge for at erstatte gennem mad og drikke. Selv få dage uden tilførsel af vand er livstruende; blodet bliver tykkere, og cellerne begynder at tørre ud. Uden vand risikerer flercellede organismer derfor at dø, mens visse encellede organismer kan gå i dvale og live op igen, når der igen er vand til rådighed. Vi skal arbejde med spørgsmålene; Hvad er vand? Hvorfor regner det? Hvor kommer drikkevandet fra? Hvordan kan vi bevare det gode drikkevand? Hvordan passerer det gennem mennesket? Hvordan indgår det i det store kredsløb i verden? 

Perioden fra december til februar

I det nye år skal science arbejde med emnet " Mennesket". Her vil vi bl.a. have fokus kroppens behov, fødevarer, kostens bestanddele og fysiologi. Derudover at skal vi også fordybe os i emnet "Stråling", hvor vi bl.a. skal se på hvordan solens stråler påvirker levende organismer. Forløbet vil ende ud i et tværfagligt projekt, hvor eleverne skal på forskelligvis arbejde med problemstillinger og til sidst lave en fremlæggelse.

Perioden fra februar til april

Science kører i årets løb 4 hovedtemaer: Spaceprojektet, Vand, Mennesket og nu er vi så nået til det sidste, som starter efter påske, nemlig bæredygtighed.

Temaet bliver bygget op som et projekt, der i høj grad afspejler prøvens fokuspunkter med formulering af en problemstilling, teoretiske og praktiske undersøgelser, der leder frem mod en konklusion, som eleverne skal fremlægge for hinanden.

I projektet skal vi arbejde med alternative energiformer, selvfølgelig med inddragelse af skolens solcelle-center, som producerer ca 70% af skolens elforbrug. Men derudover bliver den biologiske indgangsvinkel inddraget via arbejde med landbrug og væksthuse samt den geografiske vinkel med overbefolkning og ressourceforbrug.

Halvvejs i forløbet er der skoleweekend, hvor vi lørdag d. 9. april har forsøgsdag, hvor vi tæppebomber eleverne med praktiske forsøg og input omkring bæredygtighed.