Differentieret undervisning
På FUS arbejder vi målrettet med at give alle elever de bedste muligheder for at lære matematik. Ved skolestart har vi samtaler med alle elever, hvor vi afdækker elevens forudsætninger, motivation og mod på at lære matematik. Denne viden bruger vi til at niveaudele eleverne, så vi, med fokus på nærmeste udviklingszone, mere præcist kan differentiere undervisningens niveau og indhold til de enkelte elever.

Matematikmestring og livsmatematik
Indholdet på alle holdene har det til fælles, at det bevæger sig mellem at være livsmatematik og matematik, som skal give eleverne de bedste muligheder for at klare sig på en ungdomsuddannelse. 

 

 

Livsmatematik skal her forstås som den matematik, som eleverne får brug for og skal evne at mestre for at kunne klare sig sig videre i livet. Hertil lader vi eleverne undersøge skolen og verden omkring dem, og gør dem i stand til at forstå den med matematiske briller ved indsamling og efterbehandling af data. Vi inddrager IT i undervisningen til at hjælpe med at skabe overblik og løse komplekse problemstillinger, dog uden at forståelsen bag går tabt.

Forskellige temaer
I løbet af året gennemgår vi forskellige temaer i undervisningen eksempelvis geometri, tal og algebra, økonomi, statistik og sandsynlighed.