Matematik

Eksempel på en årsplan

Perioden fra skolestart til oktober

I matematik er vi i gang med at inddele eleverne i hold. Eleverne vil blive blandet, så der både er 9.klasser og 10.klasser på holdene. Udgangspunktet er, at vi opretter to mindre hold for de elever, der har behov for at vi sætter tempoet lidt ned, samt fire større hold med mulighed for lidt hurtigere tempo. I den kommende periode vil vi arbejde med emnet geometri samt brugen af de digitale værktøjer. 

Perioden fra oktober til december

I den næste periode i matematik vil vi arbejde under overskriften: Tal og algebra. Vi skal arbejde med bl.a. ligninger og funktioner. Vi vil under-vejs i forløbet nørde med ligninger, lave kurser inden-for  brøker, procenter eller rødder og arbejde med forskellige funktionsforskrifter. Vi vil arbejde på tværs af holdene indimellem og skal bl.a. have en formiddag med opgaver i tal og algebra i hallen.

Perioden fra december til februar

I matematik har vi lige afsluttet emnet "algebra og ligninger" ved arrangementet “matematikkens dag”. Eleverne regnede og konkurrerede i logiske hjernevridere en hel formiddag i hallen med højt humør og julesnolder. 

Terminsprøverne er veloverståede, og vi vil i begyndelsen af det nye år fortsætte ind i den mere praktiske matematik gennem emnet økonomi og funktioner. 

Perioden fra februar til april

I matematik flytter vi vores fokus fra luksusfælden og skattesager og over i statistikkens verden. Her skal vi både konstruere og analysere forskellige typer af data.

Vi leder de statistiske analyser over i den glamourøse verden i form af Las Vegas. Her skal vi dykke ned i forskellige spil og undersøge og udforske, hvorvidt det er muligt at vinde den helt store gevinst på kasino. Arbejdet skulle gerne munde ud i, at vi åbner et FUS-kasino, hvor alle eleverne bidrager med geniale spil til en eftermiddag i gamblernes tegn.