Glæden ved bevægelse
Formålet med undervisningen i fællesidræt er at give flest mulige elever størst mulig glæde ved at bevæge sig, at opmuntre til fysisk aktivitet således at den enkelte elev også gennem fællesidræt udvikler sig fysisk, psykisk og socialt. I faget tilstræbes det, at den enkelte elev oplever og erfarer effekten af at være aktiv gennem øget kondition, bedre koordinationsevne og bevægelighed samt større generel udholdenhed. Faget skal gennem idræt skabe grobund for velvære, selvtillid, øget koncentrationsevne samt forbedre den enkelte elevs forudsætning for læring.

Leg, latter og idrætsglæde
I fællesidræt vil vi i både 9. og 10. klasse arbejde generelt med “leg, latter og idrætsglæde”. Vi lægger vægt på at lave idræt, som alle kan være med til, og bestræber os på at alle får en god oplevelse af at blive mødt, hvor man er. 9. og 10. klasse har undervisning hver for sig, så 9. klasse kan blive klar til prøven i idræt.

Morgenmotion, skitur og sportsstævne
Alle elever vil, udover den daglige morgenmotion, møde fantastiske fælles idrætslige oplevelser og gode udfordringer i løbet af skoleåret, såsom skitur til Norge, fagdage om krop og bevægelse og evt. deltagelse i sportsstævner. Eleverne på skolen har forskellige forudsætninger for at indgå i og deltage i fagets aktiviteter, lege, idrætslige discipliner og spil. 

 

 

I undervisningen lægges der vægt på at aktiviteterne bidrager til at skabe et godt og aktivt fællesskab, og at de giver den enkelte elev mulighed for at prøver kræfter med sig selv og flytte egne grænser. Det er vigtigt at alle elever uanset tidligere aktivitetsniveau og nuværende formåen tilbydes de bedste muligheder for udfordre sig selv og opnå egne individuelle målsætninger Eleverne vil blive præsenteret for en bred vifte af traditionelle idrætsdiscipliner samt mange forskellige spil og lege.

Eksempler på idrætsforløb:

  • Tons/tummel
  • Leg
  • Boldspil
  • Træning og fitness
  • Redskabsgymnastik
  • Dans
  • Gøgl og cirkus
  • Parkour
  • Løb, spring, kast