Engelsk

Eksempel på en årsplan

Perioden fra skolestart til oktober

Det første tema, vi skal arbejde med i engelsk frem til efterårsferien, er ”Teen Life”. Udover at læse forskellige tekster om emnet skal vi også i biografen og se filmen ”Paper Towns” som er baseret på John Greens roman af samme navn.

I engelsk har eleverne mulighed for at vælge Cambridge English. Det er for de elever, der gerne vil have lidt ekstra udfordring og stifte bekendtskab med en internationalt anerkendt eksamen. Ud over at ruste eleverne til Cambridge eksamen bliver de naturligvis også forberedt på henholdsvis FP9 og FP10 (Folkeskolens Afgangsprøver), hvor vi har de samme temaer, som resten af skolen. 

Det har vist sig at 48 (!) elever har valgt Cambridge. Hvilket betyder at vi opretter 3 hold. Valget er sket på baggrund af dels en on-line tekst, mundtlig samtale på engelsk – og dels ved at snuse til den Cambridge-bog vi  kommer til at underviser ud fra.

Eleverne har mulighed for at tage eksamen ved skoleårets afslutning i form af den internationalt anerkendte First Certificate (FCE). Det er en eksamen, der koster omkring 2000,-, og derfor skal man overveje, om man har brug for den. Hvis man ikke lige står overfor et ophold i udlandet eller et internationalt gymnasium, råder vi til at man venter med at tage en Cambridge eksamen til efter ungdoms-uddannelsen (eller slet ikke tager) eksamen. Uanset om man vælger at gå til eksamen eller ej, kan man få rigtigt meget ud af at prøve kræfter med en lidt anderledes tilgang til engelskundervisningen.

 

I den kommende periode arbejder vi under overskriften: Green Issues”, vi vil gennem tekster, film og temadag arbejde med sustainability (bæredygtighed), COP 21 og den enkeltes muligheder  i forhold til at hjælpe miljøet og kloden. Vi skal have en dag med tæt på nulforbrug af el, hvilket bl.a. også får indflydelse på maden, køkkenet vil lave raw food. Desuden arbejder vi henimod Earth Hour. Eleverne skal lave plakater, flyers eller film for at gøre opmærksom på denne verdens event: Earth hour

(http://www.earthhour.org/celebrating-earth-hour). 

I den sidste periode skal vi i engelsk arbejde med Music that Changed the World.

Med udgangspunkt i den udvikling musik og ungdomskultur gennemgik i 60’erne, undersøger vi, hvordan musikken har været med til at påvirke samfundsforhold og ligefrem været med til at ændre historiens gang. Udover at læse artikler om emnet og analysere forskellige sangtekster skal vi også i biografen og se filmen “Across the Universe”.