Brugssprog
Engelsk-undervisningen på FUS arbejder hen i mod, at eleverne opnår kompetencer til at anvende det engelske sprog i deres aktuelle og fremtidige liv. Heraf følger et naturligt fokus på såvel mundtlig kommunikation; tale/lytte som skriftlig kommunikation; skrive/læse. Målet er, at eleverne kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk, og at de kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk.

Globalt udsyn
Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Vi arbejder gennem varierede arbejdsmetoder med oplevelse og fordybelse i typisk 4 temaer i årets løb. Disse spænder vidt, fra klassikere som Being Young til aktuelle temaer såsom The American Election og Escapism. 

 

 

Det er vigtigt for os, at eleverne arbejder med emner der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så de bliver fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Hensigten er at eleverne udvikler sproglige kompetencer til at begå sig på engelsk i såvel personnære som globale sammenhænge. Derved får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og for at forberede sig til et liv i et globalt samfund.