Sproglige og kulturelle forudsætninger
Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. 

Dansk og verdensborgerskab
Emnerne vi arbejder med er tæt knyttet til især fagene dansk og verdensborgerskab. Der veksles mellem tekstlæsning og forståelse, skriftlige opgaver, grammatik, samtaler om emner, forståelse af egen situation og udvikling af personlig og kulturel identitet.

 

Dansk kultur og værdier
Samtidig med det arbejder vi med at fremme indsigten i og forståelsen af dansk kultur og værdier generelt og efterskolens kultur, traditioner og værdier i særdeleshed. 

Prøveklar
Undervisningen skal gøre eleverne parate til folkeskolens prøver, samt forberede dem og styrke dem fagligt og personligt til aktivt medborgerskab og til videre uddannelse.