I dansk deler vi eleverne i 9. og 10.klasse. På den måde kan vi skabe en ramme for 9.klasses dansk, hvor man som elev, med god mulighed for at fordybe sig og få tilegnet sig den sidste danskfaglige viden, kan arbejde sig hen imod afgangsprøven, og i 10.klasse kan man bygge videre på og nørde endnu mere ned i sine danskfærdigheder fra de foregående skoleår.

6-7 temaer årligt
Vi arbejder i dansk med 6-7 temaer i løbet af året, hvor vi øver os på både skriftlige såvel som mundtlige danskfærdigheder. Vi møder i hvert tema forskellige teksttyper og -genrer  i både skrift, lyd og billede. 

Mange færdigheder
Dansk er et mangefacetteret fag, hvor eleverne træner adskillige færdigheder: Læsning, skriveprocesser, tekstforståelse, sprogforståelse, sprogudvidelse og -tilegnelse, analyse, fortolkning, vurdering m.v., Disse kommer vi omkring i løbet af temaarbejdet ved ikke blot at læse eller forholde os til det allerede skrevne eller skabte, men også ved at skrive og skabe selv.

 

 

Verden og jeg
Via temabaseret arbejde i dansk tilegner eleverne desuden en fornemmelse af sammenhæng og træner evnerne til at drage paralleller og konsensus mellem forskellige genrer og udtryksformer. Vi tilstræber i danskfaget, at eleverne skal blive bedre til at forstå sig selv og verden, som den er i dag, via den litteratur og de øvrige teksttyper og modaliteter, vi arbejder med, hvorfor vi forsøger at sætte vedrørende og aktuelle temaer på årsplanen i dansk samt inddrage FN´s verdensmål så vidt muligt. 

Eksempler på temaer i dansk kan være: 

“Grand danois” - de store danske forfattere/ældre litteratur

“Tag ordet” - Lyrik og poetry slam 

“Gys og gru”

“Reklamer”

“Lydfortællinger”

“Eksistentialisme”

“Det står i avisen”

“Selviscenesættelse” - medier, SoMe mm.

“Det gode liv?”