Cambridge Engelsk

Som led i bestræbelserne på til stadighed at tilbyde eleverne faglige udfordringer svarende til deres faglige niveau, udbyder skolen Cambridge-engelsk. Eleverne har mulighed for at tage eksamen ved skoleårets afslutning i form af den internationalt anerkendte First Certificate (FCE).

Cambridge-engelsk tilbydes som en valgfri og  integreret del af den obligatoriske engelskundervisning, der  leder frem mod FSA og FS10. Eleverne vælger således ved skoleårets start, om de ønsker at følge en sådan undervisning, hvor der må påregnes inddragelse af elevernes frie tid for at tilgodese det dermed forbundne ekstra arbejde. Cambridge-engelsk er et tilbud til elever, der ønsker at udfordre sig selv fagligt, ønsker at beherske engelsk på højt niveau og ønsker at stifte bekendtskab med en internationalt anerkendt tilgang til eksamen. Cambridge-engelsk har fokus på kommunikation i en globaliseret verden og tager i vid udstrækning udgangspunkt i autentiske tekster, såsom aviser, magasiner, brochurer, websites mm. Desuden benyttes bogsystement Cambridge English Compact First i den målrettede forberedelse til Cambridge English eksamen. Deltagelse i eksamen er valgfri.

Et Cambridge English First eksamensbevis gælder hele livet. Skolen tilbyder forberedelse til eksamen i First Certificate, et niveau svarende til 10. kl./1. g og en indplacering på niveau B2 i the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Eksamen afholdes af Studieskolen, som er Danmarks eneste testcenter for Cambridge English, og der betales en eksamensafgift på ca. 2.000,- . Frijsenborg Efterskole sørger for evt. transport ifm. elevernes deltagelse i eksamen. Eksamen er 4-delt og har en samlet varighed på fire timer. Der testes i Reading and Use of English, Writing, Listening og Speaking. Der gives én samlet karakter. 

Vil du både noget internationalt og gå på efterskole, kunne Cambridge linjen være noget for dig. En Cambridge English, First Certificate-eksamen giver god forberedelse til de gymnasiale ungdomsuddannelser og er et naturligt valg, hvis eleven påtænker at følge et internationalt spor som f.eks. International Baccalaureate (IB) eller ønsker at arbejde eller studere i udlandet på et senere tidspunkt.