En ekstra udfordring
På FUS tilbyder vi muligheden for en ekstra udfordring i faget Engelsk gennem tilvalg af undervisning i Cambridge-engelsk. Eleverne har mulighed for at tage eksamen ved skoleårets afslutning i form af den internationalt anerkendte Cambridge English Qualifications B2 First.

FP9, FP10 og Cambridge-engelsk
Cambridge-engelsk tilbydes som en valgfri og integreret del af den obligatoriske engelskundervisning, der  leder frem mod FP9 og FP10. Eleverne vælger således ved skoleårets start, om de ønsker at være en del af et Cambridge engelskhold, hvor der må påregnes en ekstra arbejdsindsats. Cambridge-engelsk er et tilbud til elever, der ønsker at udfordre sig selv fagligt, ønsker at beherske engelsk på højt niveau og ønsker at stifte bekendtskab med en internationalt anerkendt tilgang til eksamen. Cambridge-engelsk har fokus på kommunikation i en globaliseret verden og tager i vid udstrækning udgangspunkt i autentiske tekster, såsom aviser, magasiner, brochurer, websites mm. Desuden benyttes bogsystemet Cambridge English Compact First i den målrettede forberedelse til Cambridge B2 First eksamen. Deltagelse i eksamen er valgfri.

Eksamen
Et Cambridge-eksamensbevis gælder hele livet. Skolen tilbyder forberedelse til eksamen i B2 First Certificate, et niveau svarende til 10. kl./1. g og en indplacering på niveau B2 i the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Eksamen afholdes af Studieskolen, som er Danmarks eneste testcenter for Cambridge English Qualifications, og der betales en eksamensafgift på ca. 2.500,-. Frijsenborg Efterskole sørger for evt. transport ifm. elevernes deltagelse i eksamen. Eksamen er 4-delt og har en samlet varighed på fire timer. Der testes i Reading and Use of English, Writing, Listening og Speaking. Der gives én samlet karakter. 

 

Åbner internationale døre
Et Cambridge B2 First Certificate giver god forberedelse til de gymnasiale ungdomsuddannelser og er et naturligt valg, hvis eleven påtænker at følge et internationalt spor som f.eks. International Baccalaureate (IB) eller ønsker at arbejde eller studere i udlandet - både som led i ungdomsuddannelse og på et senere tidspunkt.