Undervisningen

Undervisningen "står mål med folkeskolens mål" i alle dine boglige fag, hvilket også betyder, at vi afslutter året med de ordinære skriftlige og mundtlige prøver. Din faglige udvikling evalueres rent formelt ved skolehjem samtaler, typisk i oktober og februar måned; men du vil typisk opleve, at vi løbende taler med både dig og evt. dine forældre om din faglige udvikling.

Læs mere her!

Cambridge Engelsk

Cambridge-engelsk tilbydes som en valgfri og integreret del af den obligatoriske engelskundervisning

Cambridge-engelsk er et tilbud til elever, der ønsker at udfordre sig selv fagligt, ønsker at beherske engelsk på højt niveau og ønsker at stifte bekendtskab med en internationalt anerkendt tilgang til eksamen.

Læs mere her!

Dansk som andetsprog

Styrker elevens lyst til at bruge dansk

Formålet med undervisningen dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk.

Læs mere her!

Dansk

Mange færdigheder

Dansk er et mangefacetteret fag, hvor eleverne træner adskillige færdigheder: Læsning, skriveprocesser, tekstforståelse, sprogforståelse, sprogudvidelse og -tilegnelse, analyse, fortolkning, vurdering m.v., Disse kommer vi omkring i løbet af temaarbejdet ved ikke blot at læse eller forholde os til det allerede skrevne eller skabte, men også ved at skrive og skabe selv.

Læs mere her!

Matematik

Geometri, digitale værktøjer og FUS-kasino

Eleverne vil blive blandet, så der både er 9.klasser og 10.klasser på holdene. Udgangspunktet er, at vi opretter to mindre hold for de elever, der har behov for at vi sætter tempoet lidt ned, samt fire større hold med mulighed for lidt hurtigere tempo.

Læs mere her!

Engelsk

Kompetencer til at bruge det engelske sprog i en global verden - nu og i fremtiden.

Varierede arbejdsmetoder, nysgerrighed, oplevelse og fordybelse. I Engelsk arbejder vi i årets løb med 4 spændende temaer, der belyser det engelske sprog og kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Læs mere her!

Tysk

Rutine og rygradsfornemmelse i forhold til at anvende sproget såvel mundtligt som skriftligt.

Vi forsøger at afdække deres kendskab til grammatik, deres kommunikative færdigheder, deres forståelse af både mundtligt og skriftligt tysk og ikke mindst prøve at fyrre lidt op under deres motivation for sproget.

Læs mere her!

Verdensborgerskab

Faget rummer historie, samfundsfag og kristendom

Vi kommer i løbet af året til at arbejde med så spændende emner som fordomme, politiske ideologier, global opvarmning, USA herunder våbenlov og religioners rolle

Læs mere her!

Science

Science er en sammenkobling af de 3 fag geografi, fysik/kemi og biologi

I science skal vi i den første periode arbejde med rumforskning! Hvilke tanker skal man gøre sige, hvis man vil kolonisere Mars eller overleve i lang tid ude i rummet, hvis man skal flyve til en fjern planet.

Læs mere her!

Fællesidræt

Leg, latter og livsglæde

Vi kommer til at lege alt fra old gamle danske lege til stafet og Stratego. Vores vision med denne opstart er, at skabe en god positiv stemning og tryghed i og omkring faget, der gerne skulle danne grobund for resten af året.

Læs mere her!

Innovationsuge

Kendskab til projektarbejdsformen, entreprenørskab og iværksætteri

Formålet med innovationsugen er at give eleverne erfaringer med entreprenørskab og iværksætteri gennem opgaver og projekter, der styrker elevernes evne til at tænke kreativt, samarbejdsevne og selvindsigt. De seneste år har innovationsuges overskrifter været 'Mystery Week', 'Tænk ud af boksen' og '1 for alle alle for 1'. Gennemgående for innovationsugen er tværfagligt arbejde mellem forskellige faglige fag og linjefag.

Læs mere her!