Cambridge Engelsk

Cambridge-engelsk tilbydes som en valgfri og integreret del af den obligatoriske engelskundervisning

Cambridge-engelsk er et tilbud til elever, der ønsker at udfordre sig selv fagligt, ønsker at beherske engelsk på højt niveau og ønsker at stifte bekendtskab med en internationalt anerkendt tilgang til eksamen.

Læs mere her!

Dansk som andetsprog

Styrker elevens lyst til at bruge dansk

Formålet med undervisningen dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk.

Læs mere her!

Dansk

Noveller, kortfilm og avistekster

I dansk arbejder vi med procesorienteret skrivning. Eleverne skal forberedes på de opgavetyper, de vil møde til terminsprøven i december og til de skriftlige prøver i maj.

Læs mere her!

Matematik

Geometri, digitale værktøjer og FUS-kasino

Eleverne vil blive blandet, så der både er 9.klasser og 10.klasser på holdene. Udgangspunktet er, at vi opretter to mindre hold for de elever, der har behov for at vi sætter tempoet lidt ned, samt fire større hold med mulighed for lidt hurtigere tempo.

Læs mere her!

Engelsk

En lidt anderledes tilgang til engelskundervisningen.

I engelsk har eleverne mulighed for at vælge Cambridge English. Det er for de elever, der gerne vil have lidt ekstra udfordring og stifte bekendtskab med en internationalt anerkendt eksamen.

Læs mere her!

Tysk

Rutine og rygradsfornemmelse i forhold til at anvende sproget såvel mundtligt som skriftligt.

Vi forsøger at afdække deres kendskab til grammatik, deres kommunikative færdigheder, deres forståelse af både mundtligt og skriftligt tysk og ikke mindst prøve at fyrre lidt op under deres motivation for sproget.

Læs mere her!

Verdensborgerskab

Faget rummer historie, samfundsfag og kristendom

Vi kommer i løbet af året til at arbejde med så spændende emner som fordomme, politiske ideologier, global opvarmning, USA herunder våbenlov og religioners rolle

Læs mere her!

Science

Science er en sammenkobling af de 3 fag geografi, fysik/kemi og biologi

I science skal vi i den første periode arbejde med rumforskning! Hvilke tanker skal man gøre sige, hvis man vil kolonisere Mars eller overleve i lang tid ude i rummet, hvis man skal flyve til en fjern planet.

Læs mere her!

Fællesidræt

Leg, latter og livsglæde

Vi kommer til at lege alt fra old gamle danske lege til stafet og Stratego. Vores vision med denne opstart er, at skabe en god positiv stemning og tryghed i og omkring faget, der gerne skulle danne grobund for resten af året.

Læs mere her!

Projektuge

Kendskab til projektarbejdsformen

Eleverne skal forholde sig til etiske dilemmaer ud fra selvvalgte emner, og de skal kunne tage stilling til etiske dilemmaer. Emnerne kan være alt lige fra ulovlig kopiering af musik, udstilling af døde mennesker, aktiv dødshjælp, fair trade,

Læs mere her!

Sciencetalenter

Science-linje for de der vil lidt ekstra.

På Frijsenborg Efterskole går vi efter at eleverne skal folde sig ud. Vores ambition er at eleverne skal finde sine indre drivkræfter og egne ambitioner frem og så sigte efter stjernerne. Ikke mindst i Science Talenterne, hvor gryden med naturvidenskab og elementerne skal i kog.

Læs mere her!