Undervisningsmiljøvurdering

I henhold til undervisningsministeriets regler for tilskud til frie skoler skal skolen årligt foretage en undervisningsmiljøvurdering i samarbejde med skolens elever.

Undervisningsmijøvurdering for 2021 kan hentes her.

Vurderingen er lavet i kontaktgrupper, og derfor er kommentarerne udtryk for enkelt-kommentarer, der er forsøgt samlet til generelle kommentarer. Vi har fulgt DCUMs, dansk center for undervisningsmiljø, forslag til udfærdigelse af undervisningsmiljøvurderingen.

I selve vurderingen er nedenfor de enkelte punkter, hvor der er behov for det, indskrevet en handleplan.