Selvevaluering

I henhold til lov for efterskole, højskoler mm §17,1 kræves det at bestyrelsen tilretterlægger en plan for skolens selvevaluering af dens virksomhed i forhold til værdigrundlaget. Denne plan laves for en 2-årig periode, og den seneste evaluering samt gældende plan kan læses her.