Langtidsstudie vedr. elever med høretab

I september 2008 fik Frijsenborg Efterskole den dejlige melding, at hhv. Sygekassernes Helsefond og Oticonfonden, havde bevilget de nødvendige midler i relation til at Frijsenborg Efterskole og Center for Ungdomsforskning ved cand.scient.soc Niels-Henrik M. Hansen, kunne indlede et tæt samarbejde omkring arbejdet med at kortlægge elever med høretabs udbytte af opholdet på Frijsenborg Efterskole mv. 

Dette projekt er nu færdigt efter syv år og fem undersøgelsesrunder. Det er et unikt projekt, da det følger de unge elever med høretab efter de har færdiggjort deres ophold på Frijsenborg Efterskole. Der er fokus på deres generelle trivsel og en række problemstillinger specifikt i forhold til at leve med et høretab og være ung.

Hver undersøgelsesrunde har haft et særligt tema:

Spørgeskema 1. Indsamlet 2009. Tema om kommunikative strategier. Der er 83 besvarelser af dette spørgeskema. Afrapporteret sommeren 2010.

Spørgeskema 2. Indsamlet 2010. Tema om mødet med ungdomsuddannelser med særlig fokus på de unges åbenhed omkring deres hørenedsættelse, når de begynder på en ny uddannelse. Det empiriske materiale udgøres af 66 besvarelser. Afrapporteret i vinter/foråret 2012.

Spørgeskema 3. Indsamlet foråret 2012. Temaet handler om de unge hørehæmmedes retrospektive vurdering af deres udbytte af tiden på Frijsenborg Efterskole. Dette spørgeskema har 58 besvarelser. Rapporten er udgivet sommeren 2013.

Spørgeskema 4. Besvarelserne er indsamlet sommeren 2013. Temaet for denne runde er de unge hørehæmmedes forhold til og brug af musik. Der er også en række specifikke spørgsmål omkring de unges eventuelle oplevelse af tinnitus.  Der er i alt 85 besvarelser i denne runde. Rapporten er udgivet efteråret 2013.

Spørgeskema 5. Besvarelserne af dette spørgeskema er sket i efteråret 2014. Temaerne er tinnitus, Menières sygdom, lydoverfølsomhed, fritidsjob og politisk engagement. Der er 90 besvarelser af dette spørgeskema.

1. rapport kan hentes her

2. rapport kan hentes her

3. rapport kan hentes her

4. rapport kan hentes her

5. rapport kan hentes her

Afslutningsrapport kan hentes her

 Alle rapporterne kan også findes på CEFUS hjemmeside: 

http://www.cefu.dk/emner/forskning-publikationer/livsstil-og-sundhed/unge-hoerehaemmede-efter-frijsenborg-efterskole.aspx