I henhold til lov for højskoler, efterskoler mm. stilles der krav til  forskellige former for dokumentation. Denne dokumentation samt anden dokumentation findes på denne side.

Generelt skal det nævnes at skolen er for 9. og 10. klasse, og er prøveafholdende i alle fag på lige fod med folkeskolen. Der er ikke prøvefrihed i historie og kristendomskundskab.

Vedtægter for Frijsenborg Efterskole

Værdigrundlag

Indholdsplan og årsplan

Selvevaluering

Social handlingsplan

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsevaluering

Statistik fra Undervisningsministeriet

Langtidsstudie vedr. elever med høretab

Forskningsprojekt vedr. CI-elever

Forskningsprojekt "Hvordan hører vi sammen"

App-projekt med CI-elever

Individuel supplerende støtte

Frijsenborgs Historie

Praktisk for lærerstuderende