Optagelsesproceduren er følgende:
Man udfylder først en ansøgning om optagelse. Se menuen i venstre side. Ansøgningsblanketten udfyldes. Ved klik nederst på siden sendes blanketten elektronisk til skolen.

1) Skolens kontor registrerer ansøgningerne efterhånden, som de kommer ind, efter princippet "først til mølle". Det er muligt at søge optagelse flere år i forvejen, men for at sikre, at det er eleven selv er med til at vælge vores skole, begynder vi først på den egentlige optagelse af nye elever i november i kalenderåret halvandet år før det aktuelle skoleår starter. 
"Overskydende" elever bliver skrevet på venteliste. Alle ansøgere får brev om der er reserveret plads eller de har fået et nummer på ventelisten.

Vi har afsat et antal pladser til elever med høretab og andre elever med særlige behov, og dette markeres i ansøgningen til skolen i tilmeldingsformularen.

Eksempel:
Optagelse til 2024/25: Så længe, der er plads, reserveres der en plads. I slutningen af 2022 udsender vi invitation til informationsmøde.
Overskydende elever får meddelelse om, hvilket nummer de har fået på ventelisten. 

2) På informationsmødet vil alle kommende elever og forældre blive orienteret om skolens mål og værdier, herunder samværet på skolen, undervisningen og skolens husorden. Alle vil blive vist rundt af en nuværende elev, og alle vil få en samtale med en lærer. Gennem samtalen opnås der et indtryk af elevens interesser, faglige standpunkt og eventuelle vanskeligheder. Først efter dette besøg tager både elev, forældre og skolen endelig stilling til optagelsen. 
Man får de endelige indmeldelsespapirer med hjem. De skal sendes til skolen sammen med indmeldelsesgebyret, hvis man stadig ønsker pladsen.

3) Herefter vil man modtage besked om, at man er optaget som elev på Frijsenborg Efterskole. Samtidig får man en opkrævning på depositum på 2000 kr., som skal være indbetalt senest 1. september året før skolestart. 

For at blive optaget som elev:

  • skal man komme til et informationsmøde
  • skal man udfylde og sende indmeldelsespapirerne og indmeldelsesgebyret p.t. 2.500kr.
  • skal man indbetale depositum på 2.000 kr. senest 1. september


Første gang elevholdet mødes er til "nye elevers dag" i maj måned, samme år som skolestart.

Hvis du efter denne gennemlæsning har konkrete spørgsmål til optagelsesproceduren, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Vores råd til forældre, der tænker på at tilmelde et barn til vores skole, er at man benytter sig af muligheden for at komme forbi på EFTERSKOLERNES DAG (altid sidste søndag i september) når barnet går i 5. 6. klasse, benyt lejligheden til at besøge en række forskellige skoler. Erfaringen er, at det unge menneske meget hurtigt er klar over hvilken skole, der passer netop til ham eller hende. Hvorefter der er grundlag for drøftelse i hjemmet.

Ønsker du at se om der er ledige pladser, fremgår dette af vores side på efterskole.dk (klik her)