Hvis du og dine forældre har spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os, så skal vi sørge for at du hurtigt får et svar. Er du klar til at søge optagelse, så klik på ansøgningsblanket for at søge om optagelse på skolen.

Et år på Frijsenborg Efterskole er på 42 uger. På FUS er alle udgifter inkluderet i prisen. Det kommer altså ikke ekstra udgifter i forbindelse med udlandsture og lign. 

Prisen pr. uge er i skoleåret:

2024-25: 2.875 kr

2025-26: 2.959 kr

Alle efterskoleelever får støtte fra staten, beregnet ud fra husstandsindkomsten i kalenderåret 2 år før opholdet starter.

Dette tilskud kendes kun for det kommende år, da det skal godkendes på den årlige finanslov. Ydermere gives der forhøjet statsstøtte, hvis der bor søskende under 18 år på samme bopæl, hvor eleven bor.

Vil du se, hvad egenbetalingen bliver, kan du læse dette på efterskoleforeningens hjemmeside, klik her. 

Berit, skolens sekretær sidder altid klar til at hjælpe dig.

Indmeldelsesgebyr
Ved endelig optagelse indbetales et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr.

Før sommerferien inviterer vi til et sommermøde, hvor holdet mødes for første gang. Ved samme lejlighed udlevere vi en pakkeliste og årsplan.

Depositum
Depositum udgør for tiden 2000 kr. og indbetales til skolen senest d. 1. september året før det tilmeldte skoleår. Bekræftelse med oplysning om bankkonti til indbetaling tilsendes.

Særlig økonomisk støtte
Hvis familien har svært ved at betale efterskoleopholdet, kan der ansøges om individuel supplerende støtte. Læs principperne for støtten her (klik)