Generalforsamling 2023

28 april 2023, Brian Ovesen

Bestyrelsen pr 27. april 2023 fra venstre: Vibeke Rødsgaard, Anne Alon, Ole Bjerring, Søren Bo Hansen, Leif Vibild, Simme Eriksen og Søren Frandsen

Torsdag 27. april blev der afholdt generalforsamling. Ud af bestyrelsen trådte Joan Møller Molbo og ind kom Leif Vibild som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens beretning kan læses her nedenfor:

 

Velkommen til den nye foredragssal. Sidste år var vi i den nye spisesal – og i den gamle forstanderbolig er der flyttet 12 elever ind. Der er kommet mere plads til ledelsen og lærerne og mødefaciliteter. Så det er altså en noget anden skole – også bygningsmæssigt – end sidste år.

Det HER er – på flere måder - en særlig beretning om et særligt år på Efterskolen. Beretningen handler nemlig IKKE om Corona. Det har den ellers gjort de seneste tre år. Men ikke nu. Og så alligevel. For mange af de begivenheder og aktiviteter, der foregår på skolen, bliver sammenlignet med, hvordan de foregående tre år har været: Hvordan er vi sammen – og ikke sammen? Er det overhovedet til at holde ud, at være så meget sammen – kunne man få bare en lille smule distanceret online-undervisning til at slappe af på? Og hvad når vi er syge – skal vi så testes – eller isoleres? Og hvad med Norge-turen?

Fra bestyrelsen har vi set et kæmpe engagement fra alle ansatte – og fra eleverne - i at genfinde de muligheder og værdier, som herskede før Coronaen satte standard for prioriteringerne. 

Det er klart vores oplevelse, at skole er kommet styrket ud Corona-skyggen. Evnen til at skabe en god skole ved se muligheder og finde kreative løsninger under vanskelige forhold, passede godt til de ansatte her på Frijsenborg.  Både fordi de er dygtige og – tror jeg – fordi skolens værdisæt er så stærkt. 

Og de kompetencer ser ud til at være taget med ind i den Coronafri nutid. Til trods for at ledelsen fortsat er relativt ny, og lærergruppen rummer en del nye lærere og dermed lav anciennitet, så har det virket som en frigørelse og givet et øget sammenhold, at der igen kan sættes fuld damp på engagement, kreativitet og fællesskab.

Så TAK til jer alle - lærere, TAP’ere , køkkenpersonale, ledelsen - for jeres fantastiske indsats i året, der er gået og i denne vanskelige overgang fra en type skole til en anden!

Det er ikke kun blandt personalet, ancienniteten er lidt lav. Det er faktisk også en meget ung bestyrelse – altså i anciennitet. Sidste år måtte vi tage afsked med Annie Skov – og hendes anciennitet i bestyrelsen var faktisk større end alle os andre i bestyrelsen tilsammen. 

Nu kunne man tro, at en så ung og uerfaren bestyrelse vil give usikkerhed og ustabilitet. Men faktisk har det været en stærkt samarbejdende og velfungerende bestyrelse, der i flere forskellige sammenhænge har vist sin brede kompetencer. Så for jer, der ikke ved, hvem der sidder i bestyrelsen, vil jeg lige præsentere den:

Sidste år blev Vibeke Rødsgaard valgt ind, og med hende fik vi blandt andet en kæmpe viden om høretab ind i bestyrelsen, da Vibeke gennem mange år som høretabskonsulent i Midtjylland har haft et tæt samarbejde med efterskolen.

Anne Alon er næstformand i bestyrelsen og kender til både pædagogik og skoleledelse, da er hun leder af en friskole i Hjørring. Søren Frandsen har stor indsigt i økonomistyring og ledelse og samtidig fra lokalområdet. Ole Bjerring kan trække på sin store erfaring fra sin tid som efterskoleleder på Halvorsminde Efterskole og som konsulent i Efterskoleforeningen kender han alt til det indre liv på en skole og i en forening. Joan Molbo, er som teolog og præst den stærke værdibærer – og også her fra området. Simme Eriksen har erfaring fra økologisk jordbrug som leder, underviser og medlem af skolebestyrelser. Jeg selv har ledelseserfaring og kommunikation på CV’et, så alt i alt en bestyrelse med meget brede kompetencer. Og med en god, respektfuld og åben debatlysten stemning på vores møder – lige i Frijsenborgs ånd.

En velfungerende bestyrelse har været en kæmpe ressource i år, hvor vi har haft nogle vigtige beslutninger at tage stilling til og emner at diskutere, særligt omkring vores nye byggeri og hvordan de nye rammer skulle kunne omsættes til skoledrift.

I kan med selvsyn se resultaterne af byggeriet – vi mangler lige det sidste. Derfor er Efterskolen være vært for en officiel indvielse af det nye byggeri den 14. maj, som I - og resten af skolekredsen netop er blevet inviteret i tidligere på ugen. 

Det bliver virkelig godt at få sat det punktum – særligt for Brian, der i to år har haft et ekstra job som hovedentreprenør/byggeleder/opsynsmand/indpisker. 

Det er en vigtig opgave for bestyrelsen at have særlig opmærksomhed på skolens økonomi i disse år. Byggeriet er blevet dyrere end det oprindelige tilbud. Det er jo ikke så overraskende, men vi har haft mange ekstraudgifter. Heldigvis er skolen godt polstret, så det har ikke været nødvendigt med tillægslån. Og lånene til selve byggeriet blev optaget på det helt rigtige tidspunkt - til lav fast rente. Samtidig fik vores fremsynede forstander lavet fastprisaftale lige inden energipriserne steg. Så vores afsæt til at holde skolens økonomi på en fornuftig kurs, er rigtig, rigtig god. 

Nu er opgaven så at sikre en søgning til Efterskolen, der kan holde værelserne fyldte – også de 5 nye værelser med 12 nye pladser. Det er her, fundamentet ligger for at Efterskolen kan klare sig i fremtiden. Det ser godt ud til næste hold 23-24. 

Men en stor usikkerhedsfaktor er gruppen af elever med behov for specialundervisning. Som vi fortalte sidste år, er tilskuddene til den gruppe faldende. Og det fortsætter med den nye finanslov for 2023, som der netop – her i april - er fundet flertal for.

Der er fast pulje, men da antallet af elever med specialundervisningsbehov på landsplan stiger, falder beløbet pr. elev. For FU betyder det 50.000 kr. mindre tilskud.

Samtidig begyndte Undervisningsministeriet sidste år og igen i år at se med skeptiske øjne på, hvordan vi her på Frijsenborg løser opgaven med elever med særlige behov. Ikke fordi elever og forældre er utilfredse – tværtimod har ledelse og lærere fundet en pædagogisk metode, som giver nogle helt enestående resultater med de unge.

Vi følger bare ikke helt de gængse måder, hvor ”specialelever skal gå i specialklasser”. VI tænker i en helhedsorienteret inklusion, hvor eleverne rent faktisk blandes med de øvrige elever, så der er en kammeratskabs-effekt og foregår fælles oplevelser - også i undervisningen. Men vi kan blive tvunget til enten at vælge Undervisningsministeriets metode, som vi ved, er langt dårligere og ikke passer med vores elever, eller helt at droppe den store gruppe elever af elever, som netop finder deres fristed her på FUS.

Det sidste vil være meget trist, da diversitet, mangfoldighed og rummelighed netop er et særkende ved Frijsenborg. Faktisk har vi siden jul mindst en gang om ugen fået henvendelser fra forældre, der tigger os om at optage deres barn lige nu pga. mistrivsel. De har hørt hvilket fantastisk sted vores skole er for dem, der har det svært. Når de ringer til andre efterskoler, får de et ”Nej, vi tager ikke dem med særlige behov ind her”. Desværre kan vi heller tage flere lige nu – også fordi vi faktisk har rigtig mange. Og vi har ikke plads til alle dem, der gerne vil.

Skolen havde – sammen med flere andre skoler - besøg af Undervisningsministeriets kontrolgruppe i marts, hvor der blev diskuteret og forelagt planer og pædagogiske overvejelser, og vi kender endnu ikke resultatet af deres kontrol. De var meget mere positive efter at have besøgt skolen, selvom vi endnu mangler helt at få det endelige resultat af ministeriets anstrengelser. Men tak til alle elever, lærere og ledelse, der lagde sig i selen for at give gruppen, er reelt - og ikke pyntet – indtryk af skolen.

Så vi må sige, at vi her på FUS er udfordret i måden at drive skole på. I en tid med problemer med mistrivsel i den unge generation, er det med stor undren vi må konstatere, at vi kun i begrænset omfang møder hjælp og opbakning fra politikere, ministerier og andre til at gøre noget for de særligt udfordrede.

Selvom byggeri og økonomi er væsentlige opgaver for bestyrelsen, så er vi – som I kan høre - faktisk allermest optagede af elever og undervisning – det er jo kerneopgaverne på skolen, og derfor vi er her! Og noget af det mest spændende for bestyrelsen er to faste punkter på vores bestyrelsesmøder, nemlig besøg af to elever, der fortæller om deres efterskoleliv og livet før & efter skolen. Samt punktet, hvor to lærere fremlægger undervisningsplanen i et af skolens fag. Det giver gode samtaler om og indsigter i skolens liv, som er uvurderlig for os for at kunne tage de afstemte beslutninger i forhold til skolens indre liv.

En anden måde bestyrelsen har opsøgt viden på, er på den årlige inspirationsdag, hvor vi i januar besøgte to andre og forskellige efterskoler, for at se, hvordan andre løser opgaven med at skabe et efterskoleliv for unge mennesker. Det var utrolig spændende og inspirerende. For eksempel på Thorsgaards Efterskole ved Hobro, som har stor succes med en iværksætterlinje. Vi diskuterer jo konstant, hvordan skolens profil og fagsammensætning skal se ud i fremtiden – og særligt for tiden, hvor relevansen for 10. klasserne og de erhvervsfaglige uddannelser har et politisk fokus. Hvad skal det betyde for os?

Så vi kigger ind i en spændende tid – både udadtil med alle de diskussioner og overvejelser, der foregår omkring ungdomsuddannelserne. Og selvfølgelig indadtil – her på skolen, hvor nye faciliter, rammer og flere elever skal til at gå hånd i hånd med de gamle Frijsenborg-værdier som rummelighed, mangfoldighed, respekt og nysgerrighed

Det har aldrig været mere nærværende og aktuelt at give unge mennesker et sted at være med plads til alle – tanker/værdier/holdninger/baggrunde og fremtidsdrømme. Hvor FUS’s nøglefag Verdensborgerskab har nok aldrig givet større mening en netop nu – at diskutere og forsøge at forstå, hvad der sker af uforståelige hændelser så tæt på os.

Men også en skole, der kan indgyde håb og stimulere drømme – at skabe fagligt fællesskab og give nye perspektiver – i samvær med jævnaldrende men vidt forskellige unge mennesker, ført an af en dygtig lærergruppe – og dirigeret af en engageret ledelse.

Held og lykke – vi glæder os til at se resultaterne.