Verdensborgerskab og science = klimatopmøde på FUS

16 december 2021, Sofie Mathiassen

Pressen er på pletten mede kritiske spørgsmål til politikerne.

De seneste to dage har vi i Science og Verdensborgerskab brugt tid på at fordybe os i Klimakrisen. Eleverne har som forskere undersøgt forskellige teknologier som kan hjælpe med at mindske klimaaftryk og -forandringer. Alt lige fra solenergi, atomkraft, biogas, fossile brændstoffer, vindmøller, økologi og Power to X. Det hele kulminerede i dag på den store Cop Frijs 21 Konference. Her skulle realpolitiske magtpolitikere (med egeninteresser) fra forskellige lande lytte til forskningen, debattere og forsøge at blive enige om en måske ambitiøs handlingsplan med mange kompromiser. Den kritiske presse gik både forskere og politikere på klingen undervejs.
Her er lidt billeder fra dagen + pressemateriale produceret af eleverne i løbet af de to dage.