Matematikken i verdensmålene

21 oktober 2020, Nanna March Bejder

En dag med bæredygtig matematik

Der er matematik i alt, ikke mindst i FNs verdensmål. Vi har som skole i en årrække arbejdet med verdensmålene og nu også en hel dag hvor vi har fokus på, hvor meget matematik man skal kunne, for at sikre sig at vi opfylder verdensmålene. 

Vi regner på effekten af en vindmølle, hvor meget skov, der skal plantes for at vores CO2 forbrug bliver opslugt og hvor meget CO2 vores forbrug af elektronik og vores fødevarer udleder.  

Nogle elever har valgt at arbejde med sult og grafmanipulation. Hvordan man med de samme tal kan få vidt forskellige budskab frem. Målet er at gøre eleverne til kritiske brugere af det statistik og grafer de møder i deres hverdag.