Skolekredsen består af en række mennesker (p.t. ca. 150 personer), der er interesseret i efterskoleformen og specielt denne skoles liv og virke. Det er vigtigt for en skole, der vil være levende uden at svaje for modeluner, at den har en personkreds bag sig, der følger skolens udvikling og tager del i de diskussioner, der for tid til anden bliver lejlighed til at deltage i.

Skolekredsens indflydelse udmønter sig konkret i, at den indkaldes til at deltage i skolens generalforsamling, hvor den bl.a. tager stilling til de beretninger, som bestyrelsen og forstanderen fremlægger, orienteres om regnskabet og vælger skolens bestyrelse. Skolekredsen består af personer, der på forskellig vis har interesse i skolen. Det er skolekredsen, der i forbindelse med den årlige generalforsamling, som er skolens øverste myndighed, sammensætter en bestyrelse.

Det er bestyrelsens opgave at udforme skolens målsætning og sikre, at skolen drives i overensstemmelse med de holdninger, som skolens målsætning udtrykker. Det er endvidere bestyrelsens opgave at godkende skolens budget.

Skolekredsen inviteres til generalforsamlingen og ind i mellem også til andre arrangementer. Der udsendes 3-4 nyhedsbreve pr. mail i løbet af et skoleår. 

Du kan søge om at blive medlem af Frijsenborg Efterskoles skolekreds ved at udfylde nedenstående formular. Ansøgninger vil blive behandlet ved det førstkommende bestyrelsesmøde.

Medlemsskabet er personligt, og hvert år betales et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, p.t. 100 kr.

 

Ansøgning om medlemsskab af skolekredsen