Skolekredsen

Skolekredsen består af en række mennesker (p.t. ca. 150 personer), der er interesseret i efterskoleformen og specielt denne skoles liv og virke. Det er vigtigt for en skole, der vil være levende uden at svaje for modeluner, at den har en personkreds bag sig, der følger skolens udvikling og tager del i de diskussioner, der for tid til anden bliver lejlighed til at deltage i.

Skolekredsens indflydelse udmønter sig konkret i, at den indkaldes til at deltage i skolens generalforsamling, hvor den bl.a. tager stilling til de beretninger, som bestyrelsen og forstanderen fremlægger, orienteres om regnskabet og vælger skolens bestyrelse. 

Hvert år betales et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, p.t. 100 kr.

Du kan søge om at blive medlem af Frijsenborg Efterskoles skolekreds ved at skrive til skolen på info@fus.dk.