Undervisningsplan for elever med høretab

Formål med undervisningsplan for elever med høretab:

At skabe et læringsrum for hørehæmmede, der bl.a.

 • giver mulighed for indsigt i egen situation,
 • kan bearbejde oplevelser og erfaringer,
 • kan bearbejde og drøfte relevante emner og problemstillinger
 • styrker identitet og selvværd,
 • kan øge accepten af egen situation,
 • giver bevidsthed om hørehæmmedes vilkår og muligheder,
 • giver mulighed for netværksopbygning.

Indhold:

 • Gruppesamtaler om oplevede psykiske eller socialt belastende situationer.
 • Høretræning og høretaktik.
 • Kontrol af og pædagogisk vejledning af den enkelte elevs tekniske hjælpemidler.
 • Præsentation af og træning i anvendelse af forskellige tekniske hjælpemidler.
 • Erhvervsvejledning og forberedelse af evt. praktik.
 • Arrangerer besøg af sagkyndige med relevant viden for hørehæmmede.
 • Kontakt til foreninger og institutioner der er relevante for de hørehæmmede. Desuden evt. ekskursioner til institutioner, der arbejder med hørehæmmede.