Formål

At udvide bevidstheden, forståelsen og anvendelsen af egen lydproduktion samt lydmæssige input og således styrke muligheden for at indgå i den hørende verdens verbale kommunikation og derved øge muligheden for inklusion.

Derfor ønsker vi at:

  • eleverne via sang-, stemme- og vejrtrækningsøvelser får et bredere kendskab til deres egen stemme og stemmebrug
  • eleverne skal kunne lave en adskillelse, bevidstgørelse og omdannelse af lyd; lyse/dybe, korte/lange, kraftige/svage toner samt deres tale/sangstemme.
  • eleverne skal lære forskellige rytmeøvelser
  • eleverne skal blive bedre til at præcisere en bestemt tone.

 Ved at træne ovenstående, håber vi på at eleverne får et bedre kendskab til dem selv og deres stemme, som gerne skal styrke dem i deres videre udvikling.

Rammer:

Vi laver et lille obligatorisk forløb for alle elever med høretab. Herefter vil det være valgfrit om eleverne vil deltage i et længere individuelt tilrettelagt forløb.