Frijsenborg Efterskole ligger midt i Jylland, og er en almendannende efterskole for unge, der gerne vil tage deres 9. eller 10. klasse i et fagligt og kreativt spændende og udfordrende miljø. På Frijsenborg Efterskole er der plads til 100 elever - heraf har vi reserveret plads til 25 elever med høretab - fordelt på 9. og 10. klassetrin, samt et mindre antal pladser til elever med andre inklusionsbehov. Vi er en røg- og tobakfri skole. Det er derfor naturligvis ikke tilladt at ryge på skolen eller uden for skolen. 

Vi er en skole for dig, der er interesseret i at: 

  • møde nye udfordringer
  • deltage i fællesskabet
  • opleve sammen med andre
  • være medbestemmende
  • påtage sig ansvar og pligter
  • dygtiggøre og udvikle sig

 

Elever med høretab

For unge med høretab kan det være særligt oplagt at tage på efterskole. Som ung med høretab ved du, at du altid skal gøre en ekstra indsats for at være med. Som ung med høretab er det sværere at være med i samtaler og at opfange alle de lyde, der er en del af vores verden.

Lydene, sproget og samtalen betyder meget for vores udvikling og vores trivsel. Det kan være svært at være med i alt, hvad ens kammerater er optaget af, og man kan godt komme til at føle sig udenfor.

Hvis du er den eneste med høretab i din klasse, er du alene om at få andre til at tage hensyn. Efterhånden får du måske en fornemmelse af, at du er lidt underlig, og at du ikke er så meget værd som de andre.

Som ung med høretab kan du derfor have en ekstra grund til at tage 9. eller 10. klasse på efterskole, hvor du også kan møde andre med høretab.

Frijsenborg Efterskole og høretab
Du vil møde andre med høretab. Du vil opdage, at unge med høretab er lige så forskellige som andre mennesker. Du vil kunne snakke med andre om, hvordan det er at have et høretab. Du kommer til en skole, hvor alle ved noget om det at have et høretab og er indstillet på at tage de nødvendige hensyn. Skolens lærere er vant til at undervise elever med høretab. Skolen kan yde konsulent-bistand. Skolen er udstyret med alle de nødvendige tekniske hjælpemidler. Elever med høretab og normalthørende er sammen i både undervisning og samvær

Målsætning for elever med høretab på FUS

Samværet med andre

På skolen møder du andre unge, som du hurtigt vil komme til at kende. Når alle bor på samme sted, spiser sammen, bliver undervist sammen, oplever hverdagens mange begivenheder og episoder sammen, laver sjov med hinanden og klarer problemer sammen, så kommer vi også til at kende hinanden. Der opstår det, vi kalder et forpligtende fællesskab, og i det er der også gode muligheder for at lære sig selv bedre at kende.

Undervisning
I den del af undervisningen, hvor eleverne er fordelt på hold, er holdstørrelsen mellem 8 -17 elever. I undervisningslokalerne er bordene opstillet sådan, at du som har et høretab kan følge med i hvem der siger noget og desuden har god mulighed for mundaflæsning. Der er mulighed for specialundervisning i de fag, hvor du har behov for hjælp. Du kan også få taleundervisning.

I nogle timer samler vi alle de med høretab for her at snakke om det, der særligt angår unge med høretab. Alle skolens lærere har et godt kendskab til unge med høretab og ved hvilke særlige hensyn, der skal tages i undervisningen. Desuden har vi en lærer uddannet som tale-hørepædagog.

Undervisningsplan for elever med høretab på FUS

Teknisk udstyr
Skolen er udstyret med teleslynger i alle fælleslokaler og infrarødt sende modtage udstyr i alle klasselokaler. Desuden bliver der lejlighed til af afprøve forskellige andre typer af udstyr. Du behøver således ikke at medbringe FM-udstyr fra din hjemskole. I det hele taget tilstræber vi, at lytteforholdene er så gode som muligt (godt lys, minus støj, god akustik, optimale tekniske hjælpemidler).

Hvordan bliver du elev, hvis du har et høretab?
Skolen afsætter hvert år 22 pladser til elever med høretab. Se under punktet "optagelse", hvordan du bliver optaget.

Hvis din hørenedsættelse er så stor, at du har brug for tegnsprog for at kunne føre en ordentlig samtale med andre, er Frijsenborg Efterskole ikke det rigtige sted for dig.

Stemmetræning og høretræning
Børn og unge med høretab har en begrænset mulighed for auditivt feedback, som gør det svært for dem at automatisk at regulere stemmen vha. øret. Derfor oplever vi ofte, at disse elever enten taler utroligt lavt, meget styrkemæssigt svingende eller monotomt og ofte har tendens til hæshed som følge af uhensigtsmæssig stemmebrug. Samtidig vil arbejdet det auditive feedback også give mulighed for styrke elevernes skelneevne og forståelse af det lydbillede de dagligt møder.

Læs mere her om det helt særlige forløb vi tilbyder.

Biografen i Hammel
Vi har et godt samarbejde med biografen i Hammel, vi bruger ofte biografen enten til et af vore egne arrangementer, eller vi besøger dem i forbindelse med en af de film de viser. Derfor har vi bidraget til at få sat FM-udstyr op i salen.

Se en film om, hvordan en sent opereret dreng oplever sit ophold på Frijsenborg Efterskole, klik her.

Tosprogede elever

Vi ønsker at afspejle det danske samfund i elevsammensætning, og derfor sigter vi mod at have tosprogede elever på alle elevhold. Dels er efterskolen sprogligt og kulturelt et godt springbræt ind i det danske samfund, samtidig får resten af gruppen en indsigt og forståelse af andre kulturer.

Der undervises i dansk som andetsprog. Formålet med undervisningen er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal styrke elevens lyst til at bruge dansk og udvikle deres bevidsthed om sprog og om dansk kultur.

Undervisningen skal bidrage til opfyldelse af skolens værdier og er tæt knyttet til undervisningen i skolens øvrige fag og aktiviteter.

Undervisningen skal bidrage til at eleven udvikler forudsætninger for aktivt medborgerskab og forberede til videre uddannelse. Undervisningen skal udvikle såvel elevens hverdagssprog som fagsprog.

Undervisningen skal styrke elevens selvværdsfølelse og fremme elevens oplevelse af sprogets centrale funktion som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet.

 

Bevægelseshæmmede

Skolen optager hvert år 1 - 2 bevægelseshæmmede elever. Vi ønsker, at skolen skal give mulighed for at såvel elever med funktionsnedsættelser som uden skal kunne møde hinanden ligeværdigt, således at alle kan udvikle deres tolerance, accept og forståelse for andre menneskers forudsætninger.

Hvis du har et bevægelseshandicap, kan vi tilbyde dig et skolemiljø, hvor du har mulighed for at udfordre dig selv i rammer der gør det nemt for at dig at være med, der  hvor du har lyst til at være, og hvor du på samme måde som de øvrige elever kan udvikle dig fagligt, socialt og personligt. 

Skolen er indrettet i et sammenhængende bygningskompleks, hvilket gør det nemt at komme rundt med kørestol eller rollator. Der er få trapper, elevator hvor det er nødvendigt, handicap toilet og bad og et rum til fysioterapi og massage.

Hvis du ønsker at blive elev, er det vigtigt at vi møder hinanden inden du søger om optagelse. Kontakt derfor skolen på telefon eller send en mail med en kort beskrivelse af dig, så vil vi aftale et møde og en rundvisning på skolen. Optagelse af elever med et støttebehov grundet bevægelseshandicappet er betinget af, at hjemkommunen bevilger den nødvendige støtte.