Skolens formål

På Frijsenborg Efterskole vil du opleve et miljø, hvor livsoplysning, mangfoldighed og demokratisk dannelse går hånd i hånd med faglighed. Eleverne vil møde forskellige holdninger og derigennem blive bevidste om sine egne.

Skolens formål er at skabe et hjemligt miljø med samvær baseret på tillid og respekt for fællesskabet og forskelligheden. Vi tror på, at frihed trives bedst i et forpligtende fællesskab, hvor medindflydelse og medansvar er er hovedelementer i den demokratiske dannelse.

Vi vil udfordre dig til at udnytte alle dine evner og sanser, så du bliver bedst muligt i stand til at begå dig i den verden, du står midt i. Du vil deltage i obligatorisk undervisning og kan vælge mellem forskellige linjefag. Skoleåret sluttes af med folkeskolens afgangsprøver

Skolen bygger på de grundtvig-koldske skoletanker, hvor frihedssynet, vigtigheden af medmenneskeligt fællesskab og tilegnelsen af kundskaber er hjørnestenene.

Formål

”Skolen bygger på grundtvig-koldske skoletanker og grundholdninger. Vi ønsker at skabe et aktivt og rummeligt miljø, hvor alle udfordres, tager ansvar og bidrager til fællesskabet. Vi tilstræber, at eleverne møder holdninger og udvikler respekt for andres holdninger. Vi arbejder for at eleverne gennem medindflydelse og medansvar opbygger en demokratisk og frihedsorienteret tankegang” 

Fællesskab

Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Hver dag bliver du i store og små spørgsmål udsat for at skulle tage stilling. Du kan tage stilling, hvis du har følelser, erfaringer og holdninger at vælge ud fra. Opbygning af holdninger foregår hele livet igennem, men nok mest intenst i ungdomsårene. Du bliver bedst klar over dine egne holdninger ved at møde andres. Og det gør du i et stærkt fællesskab med forskellighed.

Frihed

Hvad er du bundet af? Hvad har du mulighed for?

Det er i samværet med andre, at du finder ud af, hvad du selv kan gøre, og hvad andre giver dig mulighed for. På samme måde vil du finde frem til, at andre er afhængige af dig.

Din frihed er bestemt af dit forhold til andre.

Tillid

Du har sikkert mødt følgende to mennesketyper: Den ene, der udstråler mistillid, skepsis og sortsyn. Den anden, der møder dig med tillid, tiltro og optimisme.

Den første type får dig måske til at blive usikker, irriteret eller til netop at gøre det så dårligt, som han havde forventet.

Den anden type derimod får alt det bedste op i dig. Du vil nødig skuffe og forsøger derfor at leve op til den tillid, der bliver vist dig.

På skolen vil vi tilstræbe at møde hinanden med tillid.