På Frijsenborg Efterskole lægger vi vægt på det nære, verden omkring os og det bæredygtige. Hos os bliver du klogere både på dig selv og det store fællesskab. Vi er en mindre og nærværende skole, hvor vi kender hinanden og i fællesskab skaber en meningsfuld hverdag med spændende undervisning, kreativitet og tillid.

Hos os kan du fordybe dig i fagligheden og få indsigt i den verden vi lever i, og som vi skal passe på. I faget Verdensborgerskab klæder vi dig på, så du kan begå dig i en moderne globaliseret verden med alt hvad det indebærer af samfundsmæssige forhold, politiske og religiøse konflikter, historiske begivenheder, rettigheder og pligter. Vi undersøger om vi måske kan gøre samfundet en smule bedre at være i – væredygtighed er et mål.

I Science får du en forståelse for vores planet og vores miljø og en fornemmelse af altings sammenhæng. Her finder vi ud af hvordan tingene påvirker hinanden, og hvordan vi kan gøre vores planets klima en smule grønnere – bæredygtighed er et mål.

I vores forskellige linjefag kan du udtrykke dig kreativt og lære mens du leger. I kunst, foto, medie og musik kan du finde din indre kunstner frem hvad end det er med pensel, kamera eller instrument. Vi udtrykker os forskelligt. Nogle på film, andre med maling og strengespil. I idræt kan du prøve kræfter med boldspil, udendørslege og blive stærkere i vores helt eget fitness-lokale. I Friluftsliv kan du få luft under vingerne, komme i pagt med naturen, lugte af bål og sove under åben himmel i de omkringliggende skove eller i vores egne sheltere.

Bæredygtighed, væredygtighed, leg og udeliv er pejlemærkerne for vores dagligdag på skolen. Vi vægter økologi og vedvarende energi højt. Derfor bruger vores køkken også masser af økologiske råvarer af høj kvalitet, og det er også derfor at vi har vores eget solcelleanlæg, der forsyner os. Og hos os handler det heller ikke om at blive den bedste til noget, men om at blive sig selv. Vi er hele mennesker med både styrker og svagheder, fejl og fortrin. Vi er alle noget ganske særligt. Men vi er også kun noget i kraft af det fællesskab vi indgår i. Vi løfter i flok, vi hjælper hinanden og sammen laver vi efterskole. Vil du være med?

”Skolen bygger på grundtvig-koldske skoletanker og grundholdninger. Vi ønsker at skabe et aktivt og rummeligt miljø, hvor alle udfordres, tager ansvar og bidrager til fællesskabet. Vi tilstræber, at eleverne møder holdninger og udvikler respekt for andres holdninger. Vi arbejder for at eleverne gennem medindflydelse og medansvar opbygger en demokratisk og frihedsorienteret tankegang.” 

Skolens formål

På Frijsenborg Efterskole vil du opleve et miljø, hvor livsoplysning, mangfoldighed og demokratisk dannelse går hånd i hånd med faglighed. Eleverne vil møde forskellige holdninger og derigennem blive bevidste om sine egne.

Skolens formål er at skabe et hjemligt miljø med samvær baseret på tillid og respekt for fællesskabet og forskelligheden. Vi tror på, at frihed trives bedst i et forpligtende fællesskab, hvor medindflydelse og medansvar er er hovedelementer i den demokratiske dannelse. 

Vi vil udfordre dig til at udnytte alle dine evner og sanser, så du bliver bedst muligt i stand til at begå dig i den verden, du står midt i. Du vil deltage i obligatorisk undervisning og kan vælge mellem forskellige linjefag. Skoleåret sluttes af med folkeskolens afgangsprøver

Skolen bygger på de grundtvig-koldske skoletanker, hvor frihedssynet, vigtigheden af medmenneskeligt fællesskab og tilegnelsen af kundskaber er hjørnestenene.

Frihed

Hvad er du bundet af? Hvad har du mulighed for?
Det er i samværet med andre, at du finder ud af, hvad du selv kan gøre, og hvad andre giver dig mulighed for. På samme måde vil du finde frem til, at andre er afhængige af dig.
Din frihed er bestemt af dit forhold til andre.

 

Fællesskab

Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Hver dag bliver du i store og små spørgsmål udsat for at skulle tage stilling. Du kan tage stilling, hvis du har følelser, erfaringer og holdninger at vælge ud fra. Opbygning af holdninger foregår hele livet igennem, men nok mest intenst i ungdomsårene. Du bliver bedst klar over dine egne holdninger ved at møde andres. Og det gør du i et stærkt fællesskab med forskellighed.

 

Tillid

Du har sikkert mødt følgende to mennesketyper: Den ene, der udstråler mistillid, skepsis og sortsyn. Den anden, der møder dig med tillid, tiltro og optimisme.

Den første type får dig måske til at blive usikker, irriteret eller til netop at gøre det så dårligt, som han havde forventet.

Den anden type derimod får alt det bedste op i dig. Du vil nødig skuffe og forsøger derfor at leve op til den tillid, der bliver vist dig.

På skolen vil vi tilstræbe at møde hinanden med tillid.