Værdigrundlag

”Skolen bygger på grundtvig-koldske skoletanker og grundholdninger. Vi ønsker at skabe et aktivt og rummeligt miljø, hvor alle udfordres, tager ansvar og bidrager til fællesskabet. Vi tilstræber, at eleverne møder holdninger og udvikler respekt for andres holdninger. Vi arbejder for at eleverne gennem medindflydelse og medansvar opbygger en demokratisk og frihedsorienteret tankegang”

 Med udgangspunkt i værdigrundlaget samt i skolens målsætning, har vi formuleret følgende kvalitetsmål, som vi løbende ønsker at være kendt for og blive vurderet på.

Kvalitetsmål: 

At eleverne gennem undervisning og samvær dels får erfaringer med og forståelse for betydning af aktivt medborgerskab, og dels at eleverne får indsigt i demokratiets historie, principper og vilkår, samt at de bliver bevidste om at demokrati er en dynamisk styreform og livsform, som konstant skal udvikles og forsvares lokalt, nationalt og globalt. 

At eleverne bliver udfordret gennem en alsidig og nærværende undervisning, der tager udgangspunkt i deres forudsætninger, således at de erfarer, at de udvikler sig fagligt.

At eleverne oplever, at skolen er præget et højt ambitionsniveau i forhold til den faglige undervisning, det sociale samvær, vejledning, linjefag og andre aktiviteter.

At eleverne får sund og velsmagende kost, som de selv bidrager med at tilberede, samt at eleverne får indsigt i, hvilke forudsætninger der skal til for, at dette kan realiseres.

At bæredygtighedsperspektivet indgår i så mange sammenhænge som muligt bl.a. med hensyn til skolens energiforbrug, rengøring, vedligeholdelse og kost, samt at eleverne gennem den faglige undervisning lærer at forstå forudsætninger for bæredygtighed.

At rummelighed og mangfoldighed viser sig ved, at der også i elevgruppen er plads til mange forskellige typer elever f.eks. elever med høretab, elever med fysisk handicap og 2-sprogede elever.

Dette er uddrag fra skolens værdigrundlag, hele indholdsplanen kan læses her.