Statistik fra Undervisningsministeriet

Elevernes gennemsnitskarakterer fra tidligere år kan ses på følgende link, klik her.

Elevernes karakterfordeling fra tidligere år kan ses på følgende link, klik her.

Under henvisning til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov af 18.05.05) og for at kunne se nøgletal for vore tidligere elevers videre gang gemmen uddannelsessystemet, skal vi henvise til følgende adresse, klik her.

Her kan du læse om beskrivelsen af nøgletallene, klik her.