Frijsenborg Efterskoles Historie

Historien den lille såvel som den store - er altid relevant og interessant.

Den personlige historie er vigtig og spændende, når man vil forstå et menneske. På samme måde er det vigtigt for et folk at kende sin historie for at forstå, hvordan man kan handle klogt og respektfuldt i nutiden. Institutioner, foreninger, partier og virksomheder har også en historie, der kan forklare, hvem eller hvad man er, og ikke mindst hvorfor. For en skole, som er en kulturbærende institution, er historien særdeles vigtig. En skole formidler og udlever værdier i praksis, derfor er det særligt interessant for os at kende til vores skole historie.

Derfor har skolen i 2016 lavet et skrift, hvor vi beskriver udvalgte dele af skolens historie fra grundlæggelsen i 1949 til 2004 og dermed give en del af baggrunden for, hvorfor Frijsenborg Efterskole er blevet til netop den skole, som vi kender i dag. Det har altså ikke været intentionen at føre historieskrivningen helt frem til i dag. 

I den forbindelse sender vi en særlig tak til Birger S. Poulsen, der har forfattet hæftet.