Bestyrelse

Jens Ove Friis
Formand
Annie Skov
Næstformand
Mogens Kjeldsen
Anne Emilie Alon
Søren Bo Hansen
Simme Eriksen
Ole Bjerring