Bestyrelse

Jens Ove Friis
Formand
Annie Skov
Næstformand
Jesper Poulsen
Peder Poulsen
Mogens Kjeldsen
Anne Emilie Alon
Mia Byrialsen