Bestyrelse

Søren Bo Hansen
Formand
Vibeke Rødsgaard
Anne Emilie Alon
Næstformand
Simme Eriksen
Ole Bjerring
Joan Møller Molbo
Søren Frandsen