Bestyrelse

Søren Bo Hansen
Formand
Anne Emilie Alon
Næstformand
Simme Eriksen
Ole Bjerring
Leif Vibild
Søren Frandsen
Lene Holm Mortensen