Undervisningen foregår på hold med mellem 15 og 18 elever. Holdopdelingen på de enkelte fag foretages ud fra forskellige kriterier f.eks. ud fra kontaktgrupper, interesser eller faglige forudsætninger. Dog altid således at skolens gruppe af elever med høretab er fordelt på forskellige hold. 

Vi bruger Google Drev og Google Classroom i undervisningen, som eleverne får en introduktion til i de første it-timer. 

Undervisningen er ambitiøs, innovativ og der lægges vægt på rummelighed. Gennem året forsøger vi at begrænse fokus på test og karakterer, så eleverne kan opleve læring i et konkurencefrit rum. Samtidig sørger vi for at de bliver klar til skoleårets afsluttende prøver og gennem året stifter bekendtskab med prøveform og krav.

Fortælletime
Fortællertime handler om at lytte, lære, tænke, lade sig begejstres eller undres. Her er den gode fortælling i fokus - det kan være et foredrag om samfundsmæssige, etiske, historiske, religiøse eller kulturelle emner. 

 

Fagdage
I løbet af skoleåret vil du deltage i nogle fagdage. Det kan både være inden for de obligatoriske fag, aktuelle emner eller seksualitet, kost og sundhed. 

Sang
Vi synger sammen til sangtime ca. en gang ugentligt og til samlingerne i fordragssalen. Alle får deres egen højskolesangbog. I den er der mange forskellige sange nye, gamle, kendte og ukendte. Vi synger også sange som ikke er med i højskolesangbogen.

ALLE kan synge med til fællessang og derved styrker vi fællesskabet på efterskolen. Den danske sangskat er en betydningfuld del i dansk kultur. Fællessang handler om kærlighed, smerte, årstider, glæde, historie, tro - ja, livet!   

Samlinger
Det er tidspunktet hvor hele skolen mødes i foredragssalen. Her synger vi et par sange, fortæller en historie eller orienterer om praktiske forhold, der har med efterskolelivet at gøre.

Periodefag
Her skal du vælge mellem forskellige emner, som du har i en kortere periode. På den måde kan du dels vælge nogle områder, der har din interesse, og dels prøve nye områder af, som du ikke i forvejen er så kendt med. Periodefag kan f.eks. være: e-sport, begynderguitar, friluftsliv, spansk, mountainbike, kor, foto, dans, smykkeværksted eller andre fag elever og lærere i fællesskab finder på.