Elevforeningen

Formålet med elevforeningen er at opretholde kontakten mellem tidligere elever og skolen. Elevforeningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:

Skolerepræsentant: Signe Grinsted og Merete Lilhauge.

Har du været elev på Frijsenborg Efterskole, kan du blive medlem af elevforeningen.

Der afholdes hvert år elevstævne på skolen den sidste lørdag i den sidste hele weekend i marts måned.

INVITATION TIL ELEVSTÆVNET 2019, KAN FINDES HER