Projektuge

Eksempel på en projektuge

Projektuge med fokus på etik

I uge 11 har vi projektuge med det overordnede emne etik.

Op til projektugen bliver eleverne i medborgerskab introduceret til begrebet etik og til de to etiske hovedretninger: nytteetik (Hume) og pligtetik (Kant). 

Eleverne skal forholde sig til etiske dilemmaer ud fra selvvalgte emner, og de skal kunne tage stilling til etiske dilemmaer. Emnerne kan være alt lige fra ulovlig kopiering af musik, udstilling af døde mennesker, aktiv dødshjælp, fair trade, dødsstraf og abort til etiske dilemmaer inden for naturvidenskabeligforskning som embryoforskning, kloning, nye medicinske metoder eller spørgsmål vedr. flygtninge, krig og uretfærdighed i verden. 

 

Ud over det faglige mål der er knyttet til arbejde med etik og de emner som eleverne skal arbejde med, er det  også et mål, at eleverne får kendskab til projektarbejdesformen, og at de øver sig i formidling. 

Eleverne skal arbejde sammen to og to og må, efter de har sat sig ind i emnet, selv vælge hvilken form de vil bruge til at formidle deres projekt, det kan f.eks. være mundtligt oplæg, video, plancher, dilemma spil eller via en hjemmeside. Hovedfokus skal dog være mere på indhold end form.