Dansk som andet sprog

Formålet med undervisningen dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk.

Undervisningen skal styrke elevens lyst til at bruge dansk og udvikle deres bevidsthed om sprog og om dansk kultur.

Undervisningen skal bidrage til opfyldelse af skolens værdier og er tæt knyttet til undervisningen i skolens øvrige fag og aktiviteter.

 

Undervisningen skal bidrage til at eleven udvikler forudsætninger for aktivt medborgerskab/verdensborgerskab og forberede til videre uddannelse.

Undervisningen skal udvikle såvel elevens hverdagssprog som fagsprog (skolesprog)

Undervisningen skal styrke elevens selvværdsfølelse og fremme elevens oplevelse af sprogets centrale funktion som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet.