Her på siden kan elever og forældre finde relevant information i forbindelse med skolens mundtlige  afgangsprøver for juni 2021. 

Prøveudtrækket for 9. kl. er i 2021 Mundtlig matematik og skriftlig tysk/samfundsfag (hvis man ikke har tysk). I begge fag overføres årskarakteren til prøvekarakter, da prøverne ikke gennemføres i år grundet Coronatilpasninger.

Prøvedatoerne for de mundtlige prøver er som følger:

9. kl   14. juni Dansk + 16./17. juni Engelsk

10. kl 14. juni Dansk + 16. 17. juni Matematik  

Alle andre mundtlige prøver gennemføres ikke, pga. en tillempet prøvebekendtgørelse i skoleåret 2020/21 pga. Coronatilpasninger. I stedet overføres årskarakteren som prøvekarakter, så afgangsbeviset er fyldestgørende og fuldt gyldigt adgangsbevis til bl.a. ungdomsuddannelserne.