Her på siden kan elever og forældre finde relevant information i forbindelse med skolen afgangsprøver maj/juni 2019. 

Prøveudtrækket for 9. kl. er i 2019 Geografi og skriftlig tysk/samfundsfag (hvis man ikke har tysk)

Prøvedatoerne for de mundtlige prøver findes her. Planen læses ved at finde lærerens initialer og dernæst prøvens art.

Tilladte hjælpemidler til afgangsprøverne kan ses her for 9. kl og 10. kl.