Optagelse

Hvis du og dine forældre efter gennemlæsning af vor hjemmeside har spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os, så skal vi sørge for at du hurtigt får et svar. Er du klar til at søge optagelse, så klik på ansøgningsblanket for at søge om optagelse på skolen.

Hvad koster det

Et år på Frijsenborg Efterskole er på 42 uger. Prisen pr. uge er i skoleåret:

2018-19: 2.375 kr

2019-20: 2.475 kr

2020-21: 2.575 kr

2021-22: 2.675 kr

Alle efterskoleelever får støtte fra staten, beregnet ud fra husstandsindkomsten i kalenderåret 2 år før opholdet starter.


Mindste statsstøtte pr. uge i 2018/19 er 592 kr. pr. uge ved husstandsindkomster på 895.000 kr. og derover.

Højeste statsstøtte pr. uge i 2018/19 er 1.229 kr. pr. uge ved en indkomst til og med 345.000 kr. 

 

Dette tilskud kendes kun for det kommende år, da det skal godkendes på den årlige finanslov. Ydermere gives der forhøjet statsstøtte, hvis der bor søskende under 18 år på samme bopæl, hvor eleven bor.

Vil du se, hvad egenbetalingen bliver, kan du læse dette på efterskoleforeningens hjemmeside, klik her

Indmeldelsesgebyr

Ved endelig optagelse indbetales et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr.

Depositum

Depositum udgør for tiden 2000 kr. og indbetales til skolen senest d. 1. september året før det tilmeldte skoleår. Bekræftelse med oplysning om bankkonti til indbetaling tilsendes.