Det Kolde Gys II - Return of the Frostbite

30 januar 2019, Kasper Lund Resen

Succesen skal malkes, så vi har lavet en toer. Den var ikke svær, men fortsat hundekold.