Velfærdssamfundet

22 februar 2018, Administrator

Velfærdssamfundet er presset af mange forskellige interesser / dels den (stadig mindre) erhvervsaktive gruppe, der gerne vil have mere luft i økonomien, og samtidig presses velfærdsstaten af (den voksende gruppe) ældre samt øgede udgifterne til børn, studerende, syge etc. 

Efter at have gennemgået "økonomien" i vort samfund, fik eleverne opgaven, at skulle tage forhandlingen om fordelingspolitik ... der var fra forhånd ønsker om 750 mio., men kun 200 mio. til rådighed. Det blev til en god debat og til tre forskellige forslag, som vi skal behandle på mandag / hvor vi så skæver mod USA og ser på muligheden for "et samfund baseret på forsikringssystemer" og på forskellighederne blot inden for EU.