Valgmøde på Frijsenborg

22 september 2017, Jens Petersen

Torsdag d. 21. september var der indkaldt til "midtvejs-valgmøde" på Frijsenborg. Formålet var at elever og borgere kunne få et billede af hvor partierne står i dag i forhold til de kommende to års samlinger i Folketinget -
og ikke mindst partiernes holdninger til forskellige dele af Finansloven for 2018.
Debatdeltagerne 8 nuværende og potentielt kommende folketingskandidater gjorde det rigtig godt - og det gjorde eleverne i særdeleshed. Debatten handlede om skattelettelser kontra velfærdsydelser, sænkelse af bilskatter kontra mere miljø i byerne, hjælp til handicappede, flygtning i Danmark, kvoteflygtninge, folkeskolereform, uddannelsesloft, klima m.m. - de fleste af disse emner initieret af elevernes velovervejede og saglige spørgsmål.

Tak til kandidaterne og til vore elever for en flot indsats / og tak til Lokalavisen / Favrskovposten for godt samarbejde !