information om at have et høretab

24 oktober 2017, Jens Petersen

Tirsdag eftermiddag drog 6 seje elever og undertegnede til Silkeborg Kommune, hvor PPR havde bedt os om at fortælle lærere og pædagoger i kommunen, hvilke erfaringer og gode råd, en gruppe unge - alle med høretab - kunne videregive til de, der I hverdagen arbejder med børn og unge med høretab.

Caroline, Sidsel, Naja, Christian og Simon fortalte særdeles levende og godt om de problemer og udfordringer som deres respektive høretab har givet dem. Blandt de lyttende indbudte sad Sarah, der som helt ny på skolen (ligeledes med høretab) - på denne måde lærte lidt mere om denne gruppe kammeraters historie.

Der var meget stor ros fra alle tilhørerne til vore elevers store ærlighed og åbenhed omkring netop de forhold, som i perioder har gjort det urimeligt svært at være barn eller ung - grundet høretabet. Ligeledes fik eleverne stor anerkendelse for deres mange råd til tilhørerne. 

en rigtig god oplevelse!