Besøg af lærerstuderende

26 oktober 2017, Jens Petersen

Torsdag havde vi besøg af et helt hold lærerstuderende fra læreruddannelsen i Århus - formålet med besøget var dels danskfagligt / dels en del af elevernes erhvervsvejledning. Som det var formuleret fra VIA:

Formålet med besøget er set fra lærerstuderendes perspektiv, at skabe et ansigt til ansigt møde mellem lærerstuderende og efterskoleeleverne samt skolen som institution, hvor I som studerende får mulighed for:

  • At øve sig på at planlægge og udføre samt reflektere over danskundervisning. Vi forestiller os, at I både skal bruge viden fra jeres modulet Lærer i skolen, AMD og dansk + det I skal tilegne jer for at projektet lykkes.
  • at lære om undervisning i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab, samt fra et praksisperspektiv at få kendskab til, hvordan begreber bl.a. begreberne er er tydningsfulde og aktive for den dygtige lærer. (ref. Til modulbeskrivelsen LIS).
  • At lære om efterskoleformen på FUS og lærernes og skolens ledelses bestræbelser på bl.a. at skabe relationer og lave inkluderende fællesskaber.
  • at møde unge mennesker og få mulighed for at have et særligt observationsfokus. Dette punkt skal ses i relation til jeres viden om observation fra modulet Lærer i skolen.

og fra vor side: 

Formålet med mødet set fra efterskoleelevernes perspektiv er, at de får mulighed for:

  • at fortælle om deres efterskole og erfaringer med danskundervisning
  • De får mulighed for at hjælpe jer med at blive dygtige lærere ved at fortælle jer om deres skoleerfaringer på godt og ondt. Hvad kendetegner i deres blik en god lærer?
  • At lære konkret danskfaglige kompetencer, og I den efterfølgende samtale med jer få mulighed for refleksion over egne læreproces samt at være med til at ideudvikle danskundervisning.
  • At stille jer spørgsmål vedr. jeres vej til en videregående uddannelse med henblik på selv at kvalificere deres uddannelsesvalg. Efterskoleeleverne har forberedt et spørgsmål til lærerstuderende.

som det fremgår af billederne var det et på alle måder givende møde, som alle efterfølgende var meget tilfredse med!