Politik vedr. høreudstyr

En forudsætning for, at vore elever får det bedst tænkelige udbytte af opholdet her på Frijsenborg Efterskole – såvel i undervisningen som i fritidsaktiviteterne - er, at høreudstyret fungerer optimalt.

Skolen fører derfor en politik vedr. vores høreudstyr bliver løbende udstyret med det nyeste FM-udstyr, der er tilgængeligt på det danske marked.

Desværre møder mange af vore elever med udstyr, der ikke lever op til den standard, vi fordrer, derfor forsøger vi os fra dette skoleår med en ny handlingsplan for vore hørehæmmede elever.

Svært hørehæmmede elever modtager et nyt multi-frekvens FM-system (SmartLink SX) i første uge af opholdet. Dette udstyr har en værdi på godt 20.000 kr.

Med dette udstyr sikrer vi, at eleverne på skolen har optimale høreapparater.

Skolen har valgt at købe dette udstyr, således at samtlige elever får glæde af vor undervisning fra første færd. Vi arbejder samtidig på, at de respektive kommuner/amter bevilger udstyret, således at vi på sigt får vort (store) økonomiske udlæg retur.

Tidligere har vi haft eksempler på, at kommuner/regioner har brugt flere måneder på at bevilge udstyret med det resultat, at det korrekte udstyr er modtaget i slutningen af opholdet på Frijsenborg Efterskole. Dette er bestemt ikke tilfredsstillende for hverken elev eller skole, derfor denne nye fremgangsmåde.