Social handlingsplan

I medfør af lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder lov 286 af 25.4. 2001 skal skolen offentliggøre en social handlingsplan.

Handleplanen kan ses her.