Akltuelt - Fakta-ark

Vi udsender i august, oktober, december og februar et såkaldt ”fakta-ark” til nuværende forældre. Her beskriver de enkelte fag kortfattet hvilke mål, emner, problemstillinger, projekter, bøger etc., der arbejdes med i den kommende periode. I april orienteres om de forestående prøver.

Vi lægger endvidere disse faktaark ud her på hjemmesiden, da det kan give et godt indblik i de faglige emner og projekter vi har i de enkelte fag. I er derfor (mere end) velkomne til at læse med på nedenstående links: