Kontor

Berit Maria Møller Sekretær 87 64 10 70

Brian Ovesen Forstander Naturfag 87 64 10 73

Jens Petersen Forstander Medborgerskab og fortælletimer 87 64 10 71

Lone Greve Petersen Medborgerskab 87 64 10 72

Medarbejdere

Ann Christensen Dansk, Cambridge engelsk, kunst og vejleder

Anne Katrine Christensen Musik

Annette Hansen Lilleør køkken og praktisk medhjælper

Elin Christensen Tysk

Else Borg Støttelærer

Janne Gotthelf Dansk, dansk som andet sprog, engelsk og håndarbejde

Jens Bitsch Matematik, naturfag og idræt

Karina Christensen Køkkenleder

Kasper Resen Dansk, tysk, medborgerskab og medie

Kristian Maagaard Engelsk og musik

Lars Raun Matematik, naturfag og foto

Lone Brouer Køkkenassistent og handicaphjælper

Margrethe Brunsbjerg Dansk, engelsk, kunst og vejleder

Marie Dybdal Engelsk og medborgerskab

Merete Lilhauge Matematik, tysk, engelsk og idræt

Mette Ellemann Dansk, engelsk og idræt

Mette Sig Pedersen Cambridge engelsk, medborgerskab, tysk, foto og medie

Mia Hjarsbæk Dansk og kunst

Mikkel Nordahl Hansen Kok

Nanna March Bejder Matematik og naturfag

Olav Nielsen Matematik, medborgerskab og vejleder

Palle Sørensen Pedel 30 62 00 03

Rasmus Bejder Naturfag, friluftsliv, matematik og idræt

Signe Grinsted Dansk, naturfag, idræt og kunst

Tine Leth Berthelsen Matematik, naturfag og idræt